Geo-syntetyka
tel: +48-500-431-112
e-mail: geoline70@gmail.com
Geokompozyty:

Geokompozyty –geosyntetyczne materiały, które stanowią połączenie ze sobą różnych

odmian geosyntetycznych materiałów.Dzięki temujest tworzony nowy materiał, który łączy w sobie właściwości i cechy geomateriałów, z których się składa.

Istnieją następujące rodzaje związków geosyntetyków: geosiatka-geowłóknina, geowłóknina-geomembrana kubełkowa, geowłóknina- twarde jądro.

Geosiatka-geowłóknina – materiał taki może pełnić zarówno funkcję wzmacniającą,jak i rozdzielającą różne frakcje materiałów i pełnićfunkcje filtrowania. Przy tym mogą być używanesztywne lubtkane geosiatki.

Czasami geowłoknina w takim połączeniu może tylko przyczynić się do łatwiejszego układania geosiatki, więc bardzo często używana jest w zbrojeniach warstw asfaltowych.

Geowłóknina-geomembrana kolczasta – geowłóknina w takich zastosowaniach działa jako filtr, ageomembrana działa jak warstwy hydroizolacji i zapewnia przestrzeń dla swobodnego przepływuwody lub gazu w płaszczyźnie geokompozytu. Takie materiały są stosowane w konstrukcjach drenaży pionowych i poziomych , a także w systemach odprowadzania produktów spalania przy rekultywacji składowisk.

Główne zastosowania odwadniających geokompozytów:

·pionowe (przyścienne) kanalizacje budynków i budowli;

·poziomekanalizacje budynków i budowli;

·drenaże zielonych idachów; hydroizolacja dachów w eksploatacji

·pionowe krańcowe kanalizacje dróg;

·za ścienne kanalizacje ścian oporowych;

·kanalizacje przy budowie składowisk;

·gazowe, kanalizacje przy rekultywacji i zamknięciu składowisk odpadów.

·pionoweodpływyw celu przyspieszenia konsolidacji podmokłych gruntów podłoża.

Zalety korzystania z geokompozytowych materiałów:

·zmniejszenie grubości drenażu warstw z materiałów mineralnych poprzez przyspieszenie odprowadzania wody;

·zwiększenia wytrzymałości drogowej konstrukcji poprzez zmniejszenie wilgotności gleby koryta drogi, poprawę warunków pracy i gruntów spoistych pod wpływem obciążeń dynamicznych;

·przyspieszenie czasu konsolidacji gruntów podłoża;

·zapewnienie ochrony leżących pod geodrenażem warstw z materiałów mineralnych z zamulenia w procesie pracy z powodu pełnienia funkcji filtra;

·Niewielkie odkształcenie materiału. Duże obciążenia, wynikające z ciśnienia gruntu lub robót budowlanych przy zagęszczeniu, nieznacznie zmniejszają zdolność odwadniania geokompozytów.

·Oszczędność pieniędzy. Drenaż geokompozytowy przy dość małej grubości ma taką samą zdolność cokruszywo co znacznie zmniejsza koszty kopania i układania tłucznia.

·Niewielki ciężar, co zapewnia wysoką szybkość montażu.
Комментарии: 0

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

top