Geo-syntetyka
tel: +48-500-431-112
e-mail: geoline70@gmail.com
Geowłoknina igłowana:

Geowłóknina igłowana jest poliestrowym materiałem w postaci nietkanego płótna, które jest wykonane igłą przebijaną metodą z włókien odcinkowych.

Jego szeroko stosowane w branży budowlanej do prac domowych, izolacji akustycznej i termoizolacji, a także do pakowania. Oprócz tego jest ona stosowana w produkcji mebli, wykładzin podłogowych, do produkcji obuwia i produktów tekstylnych.

Posiada wiele pozytywnych cech:

nie gnije (składa się w całości z p/e);

duży stopień wydłużenia przy zerwaniu;

wydłuża się i kurczy po zdjęciu obciążenia;

elastyczność;

w trakcie całego procesu eksploatacji zachowuje rozmiar;

odporna na obciążenia punktowe;

praca z materiałem nie wymaga szczególnej ostrożności.

Geowłóknina jest niezastąpiona przy pracach ziemnych związanych z architekturą krajobrazu, remontów i budowy dróg, zbrojenia stoków, urządzenia systemów odwadniających.

Uniemożliwia mieszanie się gruntu z innymi sypkimi materiałami, pełni funkcjeodwadniające i filtracyjne, odciąża konstrukcje nośne, zmniejsza odkształcenia nawierzchni.

Geowłókninę igłowaną o różnej gęstości można kupić w Poznaniu z dostawą na terenie całej Polski w przystępnych cenach.

Geowłóknina igłowana jest jednym z rodzajów geosyntetyków. Jest to nietkane płótno z włókien syntetycznych. Geowłókninę igłowaną produkuje się poprzez przepuszczenie masy już gotowego surowca z bardzo cienkich włókien przez szereg igieł- harpunów, które przebijają masę surowca, zaplątując włókna między sobą.

W odróżnieniu od termicznie łączonej geowłókniny włókna nie mają twardych więzi między sobą, co powoduje znacznie większąelastyczność igłowanej geowłókniny.

Geowłóknina igłowana spełnia następujące funkcje: podział, zbrojenie, drenaż i filtrowanie, a także połączenie tych funkcji.

Zalety igłowanej geowłókniny : nie gnije, nie jest podatna na działanie owadów i gryzoni, odporna na termo oksydacyjne starzenie się, a także ma wysoką odporność chemiczną, znacznaelastyczność , wytrzymałość na zerwania i jednorodność struktury.

Dzięki tym właściwościom igłowana geowłóknina doskonale wytrzymuje obciążenia użytkowe, ma wysoką odporność na uszkodzenia i zachowuje doskonałe filtracyjne jakości.

Zastosowanie płótna geowłókniny igłowanej:

·budowa dróg, zbrojenie nawierzchni

·budowa hydrotechnicznych konstrukcji (ochrona membrany wodoszczelnej)

·organizacja systemów odwadniających

·budowa tuneli, wiaduktów, dróg kolejowych

·układanie kostki betonowej metodą „ bezcementową „

·w projektowaniu krajobrazu, do rozdzielenia warstw podłoża-piasek-kruszywo, a także w celu ochrony przed niepożądanym wzrostem korzeni i chwastów

·przy naprawie powierzchni bitumicznej dachu, oraz wzbrojeniu, płótnoGeowłóknina igłowana – to materiał bardzo uniwersalny i co najważniejsze bardzo pożądany i niezbędny. Zakres gęstości jest na tyle szeroki (od 80g/m2. do 500g/m2 i więcej).

Zalecenia dotyczące stosowania:

·Gramatura 100-150g/m 2 – w regeneracji trawników i dekoracyjnych zbiorników wodnych, do rozdzielenia warstw podłoże-żwir-piasek przy organizacji systemów odwadniających, wzmocnienie niewykorzystanych nasypów.

·Gramatura 180-200g/m2. – przy budowie chodników, fundamentów, oczek wodnych i stawów, w celu ochrony membran hydro-izolacyjnych, przy organizacji systemów odwadniających, jako warstwę rozdzielającą podłoże-kruszywo-piasek.

·Gramatura 250g/m. 2– przy budowie dróg dla samochodów osobowych, w nawierzchni kostki betonowej i tworzeniu miejsc parkingowych, dla wzmocnienia stoku.

·Gramatura 300g/m2. – przy budowie drogi dla transportu towarowego i dróg ogólnego przeznaczenia, warstwa zbrojąca w umacnianiu nasypów i zboczy, a także podczas układania geomembrany, membrany PVC i geokratyobjętościowej.

Bardziej szczegółowe porady dotyczące zakresu stosowania geowłókniny i geomateriałów można uzyskać, dzwoniąc do nas.

Należy odróżniać geowłókninę termozwiązaną, termoutwardzalną i igłowaną. Tak, wszystkie te rodzaje geowłókniny wykonują podstawowe funkcje — podział, zbrojenie, drenaż i filtrowanie, a także ich połączenie. Przy wyborze rodzaju geowłókniny należy rozumieć, jakie jest główne zastosowanie geowłókniny?

Jeśli potrzebne jest zbrojenie powierzchni – to jest wymagane stosowanie termo związanej lub termo-utwardzalnej geowłókniny. Z kolei termo związanageowłóknina ma wysokie własnościach fizyko-mechanicznych w odróżnieniu od termicznie utwardzonej geowłókniny. Jeśli głównym celem geowłókniny ma być drenaż i filtrowanie – w takim przypadku należy zastosować geowłókninę igłowaną.

O geo-materiałach, a mianowicie geowłókninie można również znaleźć informacje w publicznej wielojęzycznej uniwersalnej internetowej encyklopedii WIKIPEDIA.


19.01.2020

top