Geo-syntetyka
tel: +48-500-431-112
e-mail: geoline70@gmail.com
Geowłóknina termozgrzewalna:

Geowłóknina termozgrzewalna jest nietkanym płótnem, wykonanym z poliestru lub polipropylenu, któryprzeszedł obróbkę cieplną.

Materiał charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozciąganie, a także doskonałą przepuszczalnością wody. Ma jednorodną strukturę, wysoki moduł sprężystości i dobre wydłużenie na rozciąganie.

Geowłóknina termozgrzewalna jest dobrze odporna na działanie związków chemicznych, zasady, kwasy, nie gnije i nie ulega rozkładowi.

Stosuje się w takich dziedzinach:

·kształtowanie krajobrazu;

·drogi różnych typów;

·chodniki i ścieżki spacerowe;

·kanalizacyjne i drenarskie, systemy;

·nabrzeże, plaże, sztuczne zbiorniki wodne;

·boiska sportowe;

·parkingi dla transportu;

·zielone dachy;

·zagospodarowanie terenów;

\Zamówić i kupić geowłókniną termicznie związaną można w Poznaniu, z dostawą na terenie Polski w przystępnych cenach.

Kupuj u nasgeowłókniną termozgrzewalną do rozdzielenia warstw gruntu, skutecznego odprowadzania wody, w celu ochrony ociepleń i innych materiałów hydro-izolacyjnych w przystępnej cenie.

Geowłóknina termozgrzewalna –jest to rodzaj nietkanego płótna geowłókniny, do produkowania którego używany jest w 100% polipropylen w postaci nieskończonych termicznie związanych włókien.Taka budowa sprawia, że końcowe nietkane materiały są odporne na działanie wilgoci i różnych substancji chemicznych.

Geowłóknina termozgrzewalna jest produkowana metodą stopienia granulek surowca z rozpylaniem bardzo cienkich włókien na powierzchnię, a następnie termicznym związaniem, czyli poszczególne włókna w miejscach skrzyżowań są połączone ze sobą, przez co takie geo-tekstylia charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami mechanicznymi w porównaniu z innymi, na przykład geowłókniną igłowaną lub termicznie utwardzaną.

Geowłóknina termozgrzewalnałączy w sobie wysoki początkowy moduł sprężystości, znaczne wydłużenie do zerwania i jednorodność struktury, dzięki czemu doskonale wytrzymuje obciążenia użytkowe, ma wysoką odporność na uszkodzenia i zachowuje doskonałe filtracyjne właściwości.

Geowłóknina termicznie zgrzewalna nie gnije, nie jest podatny na działanie owadów i gryzoni, odporna na termo-oksydacyjne starzenie się, a także ma wysoką odporność chemiczną.

Geowłóknina termozgrzewalna charakteryzuje się następującymi właściwościami: podział, zbrojenie, drenaż i filtrowanie, a także połączenie tych cech.

Zastosowanie geowłókniny termozgrzewalnej:

·budownictwo drogowe: rozdziela warstwy filtrującą i zbrojącą między podstawą jezdni i luźnym nasypanym materiałem, zapobiega załamania skarp i zmniejsza odkształcenia nawierzchni

·budowa tuneli: tutaj geowłóknina tworzy warstwy ochronną i zaworną między skaliste rasy i pokryciem izolacyjnym.

·budownictwo wodne: pełni funkcję filtra pod nadmorskich umocnieniem, zapobiega erozji wodnej gleby.

·konserwacja i budowa, a także budowa boisk sportowych, organizacja systemów odwadniających. Wspólnie z kanalizacją zapewnia zorganizowane odprowadzanie wód gruntowych od fundamentów budynków, przy czym rozdziela gruz od ziemi i zapobiega zamulenia rury ściekowej.

·umacnianie zboczy, skarp i nasypów. Jest używany zarówno w połączeniu z luzem geosiatki lub geomatem, jak i samodzielnie w celu zbrojenia gruntu.

·baseny, zbiorniki wodne, irygacyjne kanały:tutaj geowłóknina termozgrzewalna służy jako ochrona membran hydro-izolacyjnych, zapobiega wodnej erozji skarp w przypadku obniżenia poziomu wody.Należy odróżniać geowłókninę termozgrzewalna, termicznie utwardzaną igłowaną. Tak, wszystkie te rodzaje geowłókniny wykonują podstawowe funkcje — podział, zbrojenie, drenaż i filtrowanie, a także ich połączenie. Przy wyborze rodzaju geowłókniny należy rozumieć, jakie jest główne zastosowanie geowłókniny?Jeśli chcesz aby była w pierwszej kolejności wzmocniona powierzchnia– to nie jest wymagane stosowanie

termoutwardzalnej lub termoutwardzalnej geowłókniny. Z kolei termozgrzewalna geowłóknina ma wysokie własnościach fizyko-mechanicznych w odróżnieniu od termo-utwardzalnej geowłókniny. Jeśli głównym celem geowłókniny jest drenaż i filtrowanie – w takim przypadku należy zastosować geowłókninąigłowaną.

O geomateriałach, a mianowicie geowłókninie można również znaleźć informacje w publicznej wielojęzycznej uniwersalnej internetowej encyklopedii WIKIPEDIA.


19.01.2020

top