Geo-syntetyka
tel: +48-500-431-112
e-mail: geoline70@gmail.com
Geotkaniny:

Geotkaniny to płaskie geosyntetyki, produkowane najczęściej z włókien albo tasiemek polipropylenowych lub poliestrowych, którym nadaje się na krosnach tkackich, uporządkowaną, zwartą strukturę wątek-osnowa

Stosowane jako wzmacnianie i separacja słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów oporowych. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu. Wzmacnia się nimi górne warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolne warstwy podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo - wodnych. Mają zastosowanie przy budowie zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych, stabilizacji osuwisk, wzmocnieniu poboczy dróg i poszerzeniu korpusów nasypów drogowych.

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wytrzymałość materiału oraz jego kierunkowość (dla budowy skarp stosuje się geotkaniny o większej wytrzymałości w kierunku podłużnym)

top