Geo-syntetyka
tel: +48-500-431-112
e-mail: geoline70@gmail.com
Folia kubełkowa (folia wytłaczana):

Na dzień dzisiejszy badania inżynieryjne koncentrują się na ochronie i izolacji budowli przed wilgocią. Dzięki nowym odkryciom i udoskonalonym materiałom zwykłe systemy izolacji nie dorównują pewnością i trwałością.

Taki materiał jak folia kubełkowa , cena której jest całkiem przyzwoita, jest najczęściej wykorzystywana i popularna w wielu dziedzinach budownictwa. Produkowana z polietylenu o wysokiej wytrzymałości, odpornana działania agresywnego otoczenia i korozji.

Występujące na powierzchni folii otworki służą do zapewnienia dobrej wentylacji i drenażu powierzchniowego. Geosyntetyczny materiał nie podlega działaniu niskich temperatur, jest wytrzymały na działania związków chemicznych.

Zastosowanie:

·Drenaż liniowy i powierzchniowy z geowłókniną

·Dodatkowa hydroizolacja

·Ochrona hydro-izolacyjna od mechanicznych uszkodzeń

·W pomieszczeniach piwnicznych zapewnia ochronę przed przedostawaniem się radioaktywnego radonu.

·Do wentylacji ścian w części fundamentowej i ścian wewnętrznych

·Do formowania wodoodpornych elementów podłoża

Dlaczego wybieramy folię kubełkową

Charakterystyczna powierzchnia z występującymi na niej kubełkami o wysokości 8 mm wyraźnie odróżnia materiał od tradycyjnych wyrobów używanych do hydroizolacji. Nowoczesny system mocowania rozszerzył możliwości stosowania zapewniając dokładną i szybką instalację.

Standardowy rozmiar rulonu (2.07 m x 20 m), w jakim jest produkowana folia, idealnie pasuje do powierzchni o każdym wymiarze. Instalacja odbywa się pionowo. Mocowanie wykonuje się przy pomocy gwoździ z płaskimi łebkami lub plastikowymi podkładkami.

Zalety:

·Ma odpornośćmechaniczną, biologiczną i na promieniowanie UV.

·Łatwy, prosty montaż.

·Układanienie wymaga przygotowaniapowierzchni.

·Duża trwałość użytkowa,powyżej 50 lat.

·Bardzo dobrewłaściwościdźwiękochłonne i termoizolacyjne.

·Wysoka wytrzymałość na zaginanie.

Folię kubełkową układa się pionowo. Ma ona zdolnośćdo ochronyścian o każdej wysokości bez wiercenia, przy łączeniu w kierunku poziomym.Łatwe łączenie brzegów na zakładkę ma dobry wpływ na hermetyczność. Prawidłowe stosowanie materiału przyczynia się do zwiększenia trwałości użytkowej i niezawodności, nie narażając na rozerwanie nawet przy mocnym rozciąganiu. Materiał, dzięki produkcji w rulonach pozwala na łatwiejsze obliczenie zużycia i obniżyć straty przy układaniu.

Folia kubełkowa (folia wytłaczanalubmembrana wytłaczana) głównie jest stosowana do ochrony i izolacji budynków przed przenikaniem wilgoci. Surowcem dla produkcji tego materiału jest polietylen o wysokiej gęstości, który jest znany ze swojej odporności na korozję i wytrzymałość. Folia kubełkowajest wodoodpornym geosyntetycznym materiałem. Geomembrana nie jest narażona na wpływ niskich temperatur, promieniowanie UV, jest odporna na działanie substancji chemicznych.

Na powierzchni folii znajdują się kolce w postaci obciętych stożków o wysokości 8 mm.

Dzięki zagłębieniu na powierzchni materiału zapewniona jest dobra wentylacja i osuszanie powierzchni.

Obszary zastosowania:

·drenaż w połączeniu z geowłókniną.

·ochrona podstawowej hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

·zniżenie ciśnienia hydrostatycznego na konstrukcję w połączeniu z geowłókniną.

·ochrona pomieszczeń piwnicznych przed wnikaniem radioaktywnego gazu radonu.

·dodatkowa izolacja przeciw wodna.

·wentylacja ścian podziemnych i pół-podziemnych części budynków i budowli.

Zalety:

·wysokie parametry wytrzymałościowe

·odporność chemiczna

·odporność biologiczna

·odporność na promieniowanie UV

·powierzchnia pod układanie nie wymaga specjalnego przygotowania

·łatwy i szybki montaż

Cechy montażu:

Folia kubełkowa montuje się na ścianie w części podziemnej stożkowymi występami (kolcami) na zewnątrz. Do mocowania do ściany, krawędzi membrany drenażowej powinny wystawać poza górną krawędź główną hydroizolacji, lub na 10 cm powyżej poziomu gruntu do zasypywania.

Podczas instalacji membrany na warstwę izolacji termicznej, należy odciąć górne zewnętrzne krawędzie płyt izolacyjnych domiejsca mocowania membrany.

Do mocowania membrany do powierzchni pionowej używane są mechaniczne elementy z szerokimi czapkami lub gwoździez plastikowymi podkładkami. Przy układaniu rolek membrany drenażowej mocowanie wykonuje się na górnej krawędzi płótna z krokiem łączników 30 cm. Krok mocowania membrany w pionie wynosi 75 cm wzdłuż pionowej spoiny na głębokość do 2 m, jeśli głębokość układania zwiększa się – krok należy zmniejszyć. Membrana wstępnie mocuje się na izolowanej powierzchni w kilku miejscach, a następnie odbywa się końcowy montaż z powyższym krokiem. Miejsca mocowania membrany uszczelnione są pianką bitumiczną lub cementem.

Szerokość bocznych i czołowych nakładańpłócien folii kubełkowej powinna być około 20 cm (7 kubełków). Czołowe połączenia membrany w kierunku podłużnym rozciągają się na odległość między takimi połączeniami na nie mniej niż 50 cm. Zakłady należy kleić dwustronną taśmą butylową kauczukową w dwóch rzędach.

Wymiary rolek:

·1,0 x 20 m

·1,5 x 20 m

·2,0 x 20 m

·2,5 x 20 m

·4,0 x 20 m

Przy przebiegu wewnętrznych lub zewnętrznych kącikach membranę odpowiedniego rozmiaru należy zagiąć wzdłuż linii kąta z nakładami równomiernie w obie strony i dalej kontynuować połączenie membrany na zakładkę.Po zakończeniu montażu wodoszczelnej membrany przeprowadza się przegląd połączeń i miejsc mocowania. W przypadku wykrycia usterek należy usunąć je przed ponownym zakopaniem.


GXP PLUS 0,5

GXP PLUS 0,6

GXP PLUS 0,65

GXP PLUS 0,8

Waga m2

500 g/m2

600 g/m2

650 g/m2

800 g/m2

Grubość materiału

500 μm

600 μm

650 μm

800 μm

Wytrzymałość na ściskanie

190 kN/m2

250 kN/m2

250 kN/m2

400 kN/m2

Wysokość wytłoczeń

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Ilość wytłoczeń

1860/m2

1860/m2

1860/m2

1860/m2

Objętość powietrza między włókniną i membraną

5,30l/m2

5,30l/m2

5,30l/m2

5,30l/m2

Odporność temperaturowa

-40 do +80°C

-40 do +80°C

-40 do +80°C

-40 do +80°C

Szerokość maksymalna

4,0 m

4,0 m

4,0 m

4,0 m


25.05.2020

top